07 tháng 5, 2012

LỄ KỶNIỆM...


                           Lễ kỷ niệm 35 năm ngày mất và trao tượng
                           danh nhân PHAN KẾ BÍNH tại Văn miếu-
                           Quổc tử giám (29-5-2005).
                           Vợ chồng Nguyễn Duy Yên-Đoàn Kim Vân
                           lên nhận tượng danh nhân Phan Kế Bính trước
                           bàn thò ở Văn miếu-Quốc tử giám.