06 tháng 5, 2012

DƯƠNG TRUNG QUỐC


                    Dương Trung Quốc (Tổng thư ký Hội Sử hoc Việt Nam)
                    và Đòan Kim Vân trong buổi lễ kỷ niệm 85 năm ngày mất và trao tượng
                    danh nhân PHAN KẾ BÍNH(29-5-2005).