30 tháng 6, 2012

Bà Bình-Kim Vân


                                   Bà Nguyễn Thị Bình đang xem tập thơ "DẶM ĐỜI"
                                             của vợ chồng Duy Yên-Kim Vân kính tặng.
                                                           Ảnh chụp tại nhà bà Bình(7-2001)