30 tháng 6, 2012

Bà Nguyễn Thị Bình- Duy Yên-Kim Vân


                        Bà Nguyễn Thị Bình Phó chủ tịch nước chụp ảnh kỷ niệm
                             với vợ chồng Nguễn Duy Yên và Đoàn Kim Vân nhân dịp
                             đến thăm nhà riêng bà Bình (7-2001)