16 tháng 6, 2012

Chào mừng


                       Đoàn Kim Vân cùng các bạn dự lễ chủ tịch nước tặng
                       danh  hiệu NSUT cho bà LỆ THU.