16 tháng 6, 2012

Mừng bà Lệ Thu


            Đoàn Kim Vân đến dự lễ mừng bà Lệ Thu được chủ tịch nước 
                          phong tặng danh hiệu NSUT (7-6-2012)