16 tháng 6, 2012

Chúc mừng bà Lệ Thu


                 Đoàn Kim Vân cùng các bạn bè đên dự buổi họp mặt chúc mừng
              bà Lệ Thu được chủ tịch nước phong danh hiệu NSUT (7-6-2012)