16 tháng 6, 2012

Chúc mừng bà Lệ Thu


                           Đoàn Kim Vân chụp ảnh kỷ niệm với thiếu tướng Quang Phòng
                       (Người ngồi đầu ghế bên phải) và các bạn của thiếu tướng trong buổi 
                        họp mặt mừng bà Lệ Thu được chủ tịch nước phong   tặng danh hiệu
                        NSUT (7-6-2012)