06 tháng 6, 2012

Khóc đi (Thơ dịch)


                                                            Ảnh Internet

        PLEURE - David Diop (1927-1960)


                           Sénégal


Pleure . Ta route est longue
Pleure. ton fardeaux est lourd
Pleure surtout. Ta peau est noire
Et pourtant
Chanter c'est ta vie
Danser ta joie
Aimer son desir.


DỊCH THƠ


   KHÓC 


Khóc ư, hỏi khóc làm gì?
Đôi vai nặng gánh quản chi đường dài
Màu da đen áo phủ ngoài
Đem ca,múa,hát dâng đời niềm vui
Thương yêu tất cả mọi người
Ước sao đạt được là lời cầu mong.


    Người dịch : Nguyễn Duy Yên