12 tháng 6, 2012

Nỗi buồn (Thơ dịch)


                                                             Ảnh Internet

Alfred de Musset (1810-1857)

Le tristesse


J'ai perdu ma force et ma vie
Et mes amis et ma gaieté
J'ai perdu jusqu'à la perte
Qui faisait croire a mon génie.

Quand j'ai connu de vérité
J'ai cru que c'etait une amie
Quand je l'ai comprise et  sentie
J'en était dejà dégôuté

Et pourtant elle est immortelle
Et ceux qui se sont passé d'elle
Ici - bas ont tout ignoré

Dieu, parle,il faut qu'on lui reponde
-Le seul bien qui me reste au monde
Estd'avoir quelquefois pleuré.

Dịch thơ


Nỗi buồn


Còn đâu sức lực ở trên đời
Vui với bạn bè một thú chơi
Chớ để mất đi lòng dũng cảm
Vững tin tài trí chớ buông xuôi.

Chân lý một khi tỏa sáng ngời
Xa gần thân thuộc đến thăm chơi
Thâm giao bạn hữu niềm tâm sự
Day dứt lòng,nay đã chán rồi.

Nàng đã về nơi cõi vĩnh hằng
Để ai trống vắng nồi buồn dâng
Việc đời xếp lại không hay biết
Gửi lại buồn vui giữa bụi trần

Hãy trả lời, Trời kia phán bảo
Còn chi đâu nữa ở trên đời
Đừng buồn tất cả đều không cả
Đã trải bao lần ngấn lệ rơi.

Người dịch : Nguyễn Duy Yên