06 tháng 6, 2012

Suối buồn (thơ dịch)


                                                           Ảnh Internet

  LE ROUSSEAU S'ENNUIE
        Gisèle Prassinos


Le ruisseau s'ennuie
d'être toujours dans son lit
Tantôt pleure et tantôt rit
son eau qui va la vie.


Dịch thơ


  SUỐI BUỒN


Suối buồn réo rắt chảy xuôi
Than thân thì khóc khi vui thì cười
Suối sao buồn thế suối ơi!
Cuốn theo dòng nước cuộc đời buồn tênh.


   Người dịch : Nguyễn Duy Yên