23 tháng 7, 2012

CHIỀU TIỄN BIỆT ( Kim Vân)

                                                                          Ảnh Internet

                                          CHIỀU TIỄN BIỆT


                                 Bóng chiều đổ xuống mấy hàng cây
                                 Tiễn nhau nhớ mãi quãng đê này
                                 Hàng tre soi bóng trên sông vắng
                                 Đôi lòng bịn rịn lúc chia tay.

                                 Chẳng muốn xa nhau chẳng muốn rời
                                 Rồi đây hai đứa lại hai nơi
                                 Mỗi chiều buông xuống em lại nhớ
                                 Chiếc bóng cô đơn lẻ bóng người.

                                 Sợ rằng lưu luyến sẽ tơ vương
                                 Dảo bước dần xa khuất nẻo đường
                                 Khoác gói lên vai rời mái ấm
                                 Gác tình yêu dấu với tình thương.

                                 Ra đi nhẹ bước nén sầu bi
                                 Chẳng dám trông theo, ngoái trở về
                                 Biết mắt người yêu mi ướt lệ
                                 Lặng nhìn từng bước, bước người đi.

                                                        13-5-1956

                                                   Đoàn Kim Vân