18 tháng 7, 2012

NẾU BIẾT (Duy Yên)

                                           NẾU BIẾT


                                      Nếu biết cuộc đời như giấc mộng
                                      Em đừng mơ mộng để làm chi
                                      Xuân đi nếu biết xuân không lại
                                      Cuộc sống trần gian có nghĩa gì?

                                      Nếu biết rằng em xa lánh anh
                                      Như mùa thu tới lá lìa cành
                                      Xuân không về nữa tình băng giá
                                      Mỏi cánh chim bằng trong nắng hanh

                                      Nếu biết xuân kia chỉ có ngần
                                      Trăm năm một hội kiếp phù vân
                                      Xuân qua xuân lại quên và nhớ
                                      Ngoảnh lại già nua đã tới gần

                                      Nếu biết tử sinh số mệnh trời
                                      Nghĩa tình cân nặng chớ đầy vơi
                                      Lương tâm tính sổ đừng gian dối
                                      Đáp đủ công ơn trả nợ đời.

                                            Xuân Mậu Tý (30-2-2008)

                                                    Nguyễn Duy Yên