26 tháng 7, 2012

CHỚM THU (Kim Vân)


                                                                Ảnh Internet

                                    CHỚM THU


                             Chớm thu sang trời xanh biêng biếc
                             Mây trắng trôi lơ lửng tầng mây
                             Lá chuyển sắc vàng trời dịu nắng
                             Sóng buồn gọi gió gió mung lung


                             Thu vừa tới Sen tàn Cúc hẹn
                             Liễu mơ màng e thẹn gió đông
                             Trăng thu tỏ hơi thu lành lạnh
                             Thu đi rồi em có buồn không?


                                               Thu 1988


                                          Đoàn Kim Vân