26 tháng 7, 2012

TRĂNG VÀ BIỂN (Kim Vân)


Ảnh Internet

TRĂNG VÀ BIỂN

Trăng gọi biển gió gọi trăng
Đường mây cách trở chị Hằng thấu không?
Thôi đừng nhớ cũng đừng mong
Đành ôm gối chiếc cho lòng đỡ xa
Lênh đênh mặt biển đôi ta
Sóng xô lớp lớp trăng sa đầy thuyền
Một trời sao biển mông mênh
Thuyền leo ngọn sóng bồng bềnh tóc em
Ước mong mặt biển bình yên
Trăng soi biển cả đêm đêm gọi tình.

6-1999
Đoàn Kim Vân