18 tháng 7, 2012

TẢO MỘ NGÀY XUÂN (Duy Yên)

                                                           
                                                                        Ảnh Internet
                               
                                     TẢO MỘ NGÀY XUÂN
                                       
                                Lũy tre bến nước khoảng trời xanh
                                Văng vẳng xa nghe tiếng gọi mình
                                Bỗng thấy bồi hồi trong tấc dạ
                                Bóng chiều đã ngả đón màn đêm

                                Lô nhô gò thấp lẫn gò cao
                                Nằm đó những ai tự thuở nào?
                                Còn lại gì đây ba thước đất
                                Ngàn năm sau nữa sẽ ra sao

                                Tảo mộ đem theo một tấm lòng
                                Đời đời con cháu nhớ cha ông
                                Một đời vang bóng từng bươn trải
                                Vĩnh viễn xa rồi khuất núi sông

                                Vài nén hương thơm giữa cánh đồng
                                Hồn còn phảng phất với non sông
                                Xin về chứng dám cho con cháu
                                Viếng mộ chiều nay nhớ tổ tông.

                                    Quê hương Thụy Lôi
                                Xuân Bính Tý (28-2-1996)

                                             Nguyễn Duy Yên