19 tháng 8, 2012

DU LỊCH ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG


     Từ trái sang phải :Mai Hồng- Thành Huy- Duy Yên
     Lân (Lái xe) Nguyễn Dũng.