04 tháng 8, 2012

Giáo sư Vũ Khiêu.


                                         Giáo sư vũ Khiêu tặng đôi câu đối trong buổi lễ, đại diện
                                         hai gia đình nội, ngoại lên tiếp nhận.