03 tháng 8, 2012

CHÙM THƠ BỐN CÂU (Duy Yên)

                                                   THƠ Ế


                                         Thơ chỉ làm duyên tặng bạn thơ
                                         Mấy ai kiếm sống được bao giờ
                                         Trót mang danh tiếng nghề cao quý
                                         Chẳng quản thân tằm rút ruột tơ.

                                                  HỒN THƠ LƯU LẠC

                                          Ai thương ai, một cung đàn
                                          Gọi thời gian nối thời gian cho đời
                                          Hồn thơ lưu lạc chơi vơi
                                          Gửi mây gửi gió giữa trời bão giông.

                                                   CUỐI XUÂN VIẾNG MỘ

                                           Tần ngần cái rét tháng ba
                                           Mưa xuân phủ bụi mượt mà cỏ non
                                           Buồn trông ngôi mộ cỏn con
                                           Thoảng trong hơi gió vẫn còn hồn xưa.

                                                   GỬI XUÂN

                                           Xuân còn ở lại dài lâu
                                           Biết mình chưa trả hết đâu nợ đời
                                           Mốt mai khuất núi đi rồi
                                           Xuân ơi, quẩy gánh thơ tôi bán giùm.

                                                            NỢ

                                            Chẳng nợ văn chương, chẳng nợ đời
                                            Kiếm đâu ra thú để mà chơi
                                            Con đường danh lợi ai qua khỏi
                                            Một kiếp bon chen giữa biển đời.

                                                              7-2012

                                                       Nguyễn Duy Yên