03 tháng 8, 2012

CHÙM THƠ BỐN CÂU (Kim Vân)


                                                                           Ảnh Internet

                                                        SUY NGẪM


                                              Lợi danh như thể phù du
                                              Hãy nên thêm bạn bớt thù là hơn
                                              Biển đời sóng gió nguồn cơn
                                              Mai ngày về đất hỏi còn gì đâu.?

                                                          THI NHÂN


                                              Tuổi cao cao mấy cũng tàn
                                              Thơ hay còn vọng muôn ngàn đời sau
                                              Sang giàu đã chắc gì đâu?
                                              Mà đem so sánh với đầu thi nhân.

                                                             NHẪN


                                               Làm người học Nhẫn khó thay
                                               Giữa đời hỗn loạn một bầy sói lang
                                               Ngang tai chướng mắt khôn lường
                                               Biết đem chữ Nhẫn soi đường là hơn.

                                                           THỜI GIAN


                                                Thời gian quý trọng hơn vàng
                                                Để trôi đi mất tiếc than ích gì
                                                Xuân đời lặng lẽ trôi đi
                                                Mải vui quên mất đôi khi hại mình.

                                                           NIỀM TIN


                                                Ở đời phải có niềm tin
                                                Chữ Tâm trong sáng giữ gìn thủy chung
                                                Ghi sâu chữ Tín tạc lòng
                                                Công danh phú quý mới mong vẹn tròn..

                                                                 7-2012

                                                              Đoàn Kim Vân