02 tháng 8, 2012

GS Vũ Khiêu


                        Giáo sư Vũ Khiêu tặng đôi câu đối cho gia đình cụ Phan Kế Bính
                       đại diện hai gia đình nội,ngoại lên tiếp nhận.