02 tháng 8, 2012

Kim Vân


                                          Kim Vân dưới tán cây Lộc vừng ở bờ Hồ Hoàn Kiếm
                                          trong dịp kỷ niêm 55 năm ngày giải phóng Thủ đô.