06 tháng 9, 2012

Giây phút thư giãn


                                                 Nhà thơ Đoàn kim Vân với giây phút thư nhàn
                                                                 (Ảnh chụp năm 2009)