06 tháng 9, 2012

Nhà thơ Đoàn Kim Vân


           Nha thơ Đoàn Kim Vân đang làm việc trên máy tính (Ảnh chụp năm 2008)