06 tháng 9, 2012

Vợ chồng nhà thơ


              Vợ chồng nhà thơ Nguyễn Duy Yên - Đoàn Kim Vân (Ảnh chup năm 2007)