06 tháng 9, 2012

Vợ chông nhà thơ


              Vợ chồng nhà thơ Nguyễn duy Yên - Đoàn Kim Vân (Ảnh chup năm 2010)