06 tháng 9, 2012

Gặp mặt cựu Học sinh


               Nhạc sĩ Việt Lang (Lê Quý Hiệp) và nhà thơ Nguyễn Duy Yên về dự
               Buổi họp măt cưu học sinh trường kiêm bị Tiên Lữ - Hưng Yên nhân
               dịp đầu xuân năm 2004.