09 tháng 9, 2012

NHỚ

                  NHỚ

           Sáng nay lành lạnh thoáng hơi may
           Thu đến thu đi ngày lại ngày
           Người nhớ ta không ta nhớ lắm
           Vườn thu xào xạc lá thu bay.

                            Duy Yên