09 tháng 9, 2012

NGẪU HỨNG

                NGẪU HỨNG

      Bến vắng thuyền buông chèo gác mái
      Đường chiều quạnh vắng nắng dần phai
      Nỗi lòng trống trải buồn man mác
      Vương vấn tình đầu ai nhớ ai?

                           DUY YÊN