09 tháng 9, 2012

NGẪU HỨNG HỒ TÂY

                                                   Internet

                               NGẪU HỨNG HỒ TÂY

                        Thấy đâu bóng dáng sâm cầm
                        Rỡn đùa mặt nước sen hồng nở hoa
                        Chuông chùa Trấn Quốc ngân nga
                        Sương chiều đã rải nhạt nhòa Hồ Tây.

                                              Duy Yên