09 tháng 9, 2012

NGÕ VẮNG

                                                          Ảnh Internet

                             NGÕ VẮNG

                    Hoàng hôn im lặng nắng chiều tàn
                    Ngõ vắng nhà ai tỏa khói lam
                   Quạnh vắng người về đi vội vã
                   Quây quần mái ấm chuyện râm ran.

                                    Duy Yên