09 tháng 9, 2012

THƠ THẨN

                                 THƠ THẨN

                        Trời buồn trời đổ cơn mưa
                        Tôi buồn ngồi viết bài thơ tự tình
                        Gửi ai,ai biết đến mình!
                        Ngập ngừng xóa, gạch chẳng thành bài thơ.

                                           Duy Yên