09 tháng 9, 2012

TIỄN BẠN ĐÊM TRĂNG

                                                                  Ảnh Internet

                  Canh khuya gió mát trăng thanh
                        Làng quê yên ngủ giấc nồng say sưa
                        Lối về dạ luống ngẩn ngơ
                        Vầng trăng lẻ bóng tiễn đưa cũng buồn.
                                             
                                                   Duy Yên