06 tháng 9, 2012

Đôi bạn


              Hai bạn thơ :Nguyễn Duy Yên và Vũ Huy Khôi  ( Ảnh chụp năm 2008)