15 tháng 10, 2012

Ảnh 10 nhà thơ mới kết nạp
Ảnh 10 nhà thơ mới kết nạp (10-10-2012)