23 tháng 10, 2012

Cận cảnh đền thờ treo

       Cận cảnh đền thờ treo ở núi HENG Trung Quốc (10-2012).Đây là một trong
       những điểm thu hút khách du lịch.