06 tháng 10, 2012

Chùa Bhutan (Ấn Độ)


                        Chùa Bhutan cheo leo vách đá cao 900m nằm giữa biên giới Ấn Độ
                         và Trung Quốc.