06 tháng 10, 2012

ĐỀN SEN (Ấn Độ)


                Đền SEN ngôi đền nổi tiếng nhất ở Ấn Độ