05 tháng 10, 2012

HÀ NỘI XƯA


                                                           Hà nội ngày đầu thế kỷ 20