12 tháng 10, 2012

HAI CHỊ EM

      Hai chị em già nhất thế giới (Bà chị 108 tuổi, bà em 105 tuổi)  
               Ảnh trong Internet chụp tháng 10 năm 2012