15 tháng 10, 2012

Phạm Xuân Nguyên

                    Chủ tịch HNVHN Phạm Xuân Nguyên tằng hoa nhà thơ Nguyễn Duy Yên
                           (Ảnh chụp tại Hội trường Thư viện Hà nội (10-10-2012)