15 tháng 10, 2012

Vợ chồng nhà thơ

                                Hai vợ chồng nhà thơ Nguyễn Duy Yên và Đoàn Kim Vân
                                    (Ảnh chụp tại Hội trường Thư viện Hà nội 10-10-2012)