15 tháng 10, 2012

Con gái Thúy Nga

                                    Con gái Nguyễn Thúy Nga chúc mừng bố (10-10-2012)