01 tháng 11, 2012

Bà Nghiêm Thúy Băng - Đoàn Kim Vân


                 Bà Nghiêm Thúy Băng (Phu nhân cố nhạc sĩ Văn Cao) và 
                   Nhà thơ Đoàn Kim Vân dự khai mạc Triển lãm tranh tại
                   Bảo tàng Mỹ thuật Hà nội (5-10-2012)