01 tháng 11, 2012

Khai mạc triển lãm Mỹ thuật


           Bà Nghiêm Thúy Băng (Phu nhân cố nhạc sĩ Văn Cao) và nhà thơ Đoàn Kim Vân
         dự lễ khai mạc triển lãm Mỹ thuật tại Bảo tàng Mỹ thuật Hà nội (5-10-2012)