01 tháng 11, 2012

Kỷ niệm triển lãm


           Bà Nghiêm Thúy Băng (Phu nhân cố nhạc sĩ Văn Cao ), Nguyễn Văn Thao
           con trưởng của ông bà Văn Cao chụp ảnh kỷ niệm với nhà thơ
           Đoàn Kim Vân (5-10-2012).