13 tháng 11, 2012

CHỚM THU (Kim Vân)


                                                           Ảnh Internet

                                         CHỚM THU

                                    Chớm thu sang trời xanh biêng biếc
                                    Mây trắng trôi lơ lửng tầng không
                                    Lá chuyển sắc vàng trời dịu nắng
                                    Sông buồn gọi gió, gió mung lung.

                                    Thu vừa tới sen tàn cúc hẹn
                                    Liễu mơ màng e thẹn gió đông
                                    Trăng thu tỏ hơi thu lành lạnh
                                    Thu đi rồi em có buồn không?