14 tháng 11, 2012

NT ĐIÊU KHẮC


                                            Nghệ thuật tuyệt tác điêu khắc trên trái bầu của
                                            Marilyn Suderland (Colombia)