06 tháng 11, 2012

QUĂNG LƯỚI


                                    QUĂNG LƯỚI- Cuộc sống của làng chài