06 tháng 11, 2012

LÀNG CHÀI


                                                Cuộc sống làng chài